Reserviläisten kieltäytymiskertomuksia

  • “Yhden kertausharjoituksen aikana tajusin, että reservissä oleminen oli minulle yhtä tyhjän kanssa” Varusmiespalveluksen suoritin vuonna 2006. Lykkäsin mokomaa muutamalla vuodella opiskelujen vuoksi. Siviilipalvelus oli tuolloin myös potentiaalinen vaihtoehto, mutta valitsin kumminkin armeijan varmaankin siksi, että paitsi sukuni kaikki miehet olivat käyneet sen, halusin uteliaana ihmisenä myös kokea millaista se oikeasti on ja mitä hyötyä siitä olisi. Palveluksen halusin kesken jääneiden opiskelujen takia suorittaa mahdollisimman nopeasti alta pois. ...
  • “Voin lämpimästi suositella, olivat reservikieltäytymisen syyt sitten mitkä hyvänsä”Suoritin armejan 80-luvun lopussa miehistöön kuuluvana eli silloisella kestolla, joka oli 8 kk. Varusmiespalvelus tuntui omalta kohdaltani väkinäiselle, välttämättömälle ikävälle aikajaksolle. Vähitellen 90-luvun aikana maailmalta uutisoitiin usein sodista, Persianlahden sodasta, Jugoslavian sodasta jne. Katsoessani uutisista televisiossa vuodesta vuoteen näytettyjä pommittamisia ja sotimisia, vähitellen ajatukseni selkiytyi. En missään yhteiskuntaoloissa kykenisi samaistumaan siihen menoon, tappamaan toisia ihmisiä poliittisista ...
  • “Meillä oli täydennyspalveluksessa niin hauskaa, että vaadimme lisäviikkoa”Kävin varusmiespalveluksen Vekaranjärvellä, olisikohan ollut vuonna 1992
  • “Mitään uutta en tuon viikon aikana oppinut”Tarinamme saa alkunsa vuodesta jolloin täytin 18 vuotta ja sain käskyn saapua kutsuntatilaisuuteen. Tuolloin jo vahvan ideologian, moraalisten ja eettisten näkemysten, omaavana henkilönä minulle oli aivan selvää että totaalikieltäytyminen olisi kohdallani ainoa oikea vaihtoehto asevelvollisuuden suorittamiseen, tai pikemminkin siitä kieltäytymiseen.
  • “Tupakaverini ilmoitti kieltäytyvänsä reservistä heti intin jälkeen”Suoritin asepalvelukseni saapumiserässä II/2005, sittemmin jo lakkautetussa Pohjois­Karjalan prikaatissa. Palvelin 180 vuorokautta jääkärikomppaniassa. Erikoiskoulutukseltani olin viestimies eli kelaperse kuten inttislangi asian ilmaisee.
Lähetä oma kieltäytymiskertomuksesi: