Vapautus täydennyspalveluksesta

Täydennyspalveluksesta voi anoa vapautusta, mutta se koskee vain yksittäistä täydennyspalvelua.

Eli vapautuksen jälkeen saat uuden määräyksen palvelukseen. Täydennyspalveluvelvollinen voi hakea isyysvapaata 12 vuorokautta.

Täydennyspalveluksesta on mahdollista saada vapautus, jos:

  • ­Vapautus on erittäin tarpeellinen perheolojen, taloudellisten olojen, ammatin tai elinkeinon vuoksi
  • ­Opintojen aloittaminen tai eteneminen vaikeutuisi tuntuvasti ilman vapautusta
  • ­Täydennyspalvelus haittaisi vakavasti velvollisen työnantajan toimintaa
  • Muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi

Lisäksi yksittäisestä täydennyspalvelusjaksosta voi saada vapautuksen terveydellisin perustein. Terveydellisin syin vapautusta hakevan täytyy toimittaa mieluiten neljä viikkoa etukäteen Siviilipalveluskeskukseen lausunto, jossa lääkäri ottaa kantaa palveluskelpoisuuteen ja määrittelee mahdollisen vapautukseen oikeuttavan diagnoosin. Siviilipalveluksessa palveluskelpoisuutta arvioidaan Puolustusvoimien Terveystarkastusohjeeseen (löytyy googlaamalla) perustuen. Täydennyspalveluksen aikana Siviilipalveluskeskuksessa ei järjestetä lääkärintarkastusta.

Pelkkä vapauttamishakemuksen lähettäminen  ei ole pätevä syy jäädä pois palveluksesta.

Vapautusta on haettava kirjallisesti Siviilipalveluskeskukselta. Hakemukseen on liitettävä selvitys vapautuksen perusteista. Vapautusanomus on vapaamuotoinen. Sen tulee sisältää syy vapautuksen tarpeellisuudesta liitteineen, yhteystiedot, allekirjoitus ja henkilötunnus.

Ulkomailla pysyvästi asuvia ei kutsuta täydennyspalvelukseen.

Vapautusta täydennyspalveluksesta haetaan kirjallisesti Siviilipalveluskeskukselta.