Usein kysyttyä

Kauanko täydennyspalvelus kestää?

Täydennyspalvelus kestää viisi päivää. Lain mukaan maksimikesto on 40 vrk (siviilipalveluslaki 58§), mutta käytännössä kaikki reservinkieltäytyjät on kutsuttu yhdelle viiden päivän kurssille.

Voiko täydennyspalvelukseen joutua toistamiseen?

Käytännössä ketään ei ole kutsuttu kuin kerran. Lain mukaan voidaan kutsua uudestaan, mutta tähän mennessä näin ei ole tehty ja on hyvin epätodennäköistä että käytäntö muuttuisi.

Mitä reservinkieltäytyjät tekevät sodan aikana?

Täydennyspalvelukseen hakeneet ja hyväksytyt ovat vapautettuja armeijasta kaikissa tilanteissa. Armeijapalveluksesta vapautetut reservinkieltäytyjät – kuten kaikki muutkin suomalaiset – voidaan sodan aikana määrätä siviilitehtäviin siviiliviranomaisten alaisuudessa. Yksityiskohtaisia suunnitelmia ei kuitenkaan ole olemassa. Todennäköisesti monet reservinkieltäytyjät toimisivat sodan aikana samoissa tehtävissä mitä he tekevät rauhankin aikana.

Miten reservinkieltäytyjäksi ryhdytään?

Täyttämällä täydennyspalvelushakemus ja lähettämällä se joko armeijan aluetoimistoon tai Siviilipalveluskeskukseen. Hakemuksen käsittely voi olla jonkin verran joutuisampaa, jos lähetät sen armeijan aluetoimistoon. Täydennyspalvelushakemus hyväksytään joka tapauksessa automaattisesti.

Mitä täydennyspalveluksessa tapahtuu?

Palvelus on viiden päivän mittainen kurssi, johon sisältyy sekä luentoja että käytännön harjoituksia. Eri palveluntarjoajilla on erilaisia koulutussisältöjä. Siviilipalveluskeskuksessa käsiteltäviä aiheita ovat kurssilla olleet esimerkiksi asevelvollisuus, väkivallattomuus, ensiapukurssit ja palonsammutuksen alkeet.

Mitä tapahtuu jos kieltäydyn täydennyspalveluksesta?

Lainsäädäntö ei reservinkieltäytyjien kohdalla tunne rangaistusta, joka korvaisi palveluksen suorittamisen. Jos kieltäydyt tai jäät muuten pois täydennyspalveluksesta, sinut haastetaan oikeuteen jossa saat pienehkön sakkorangaistuksen (esim. 20 päiväsakkoa). Rangaistus ei poista velvollisuutta osallistua täydennyspalvelukseen ja sinut kutsutaan sinne myöhemmin uudestaan.

Voiko reservinkieltäytymisestä olla minulle jotakin haittaa muussa elämässä?

Ei. Reservinkieltäytyminen on vakaumukseen tai mielipiteeseen perustuva teko, ja jonkun huonompi kohtelu näillä perusteilla merkitsisi lainsäädännössä (mm. Suomen perustuslaki 6§, yhdenvertaisuuslaki 8§) kiellettyä syrjintää. Esim. työantajilla ei ole oikeutta tiedustella asevelvollisuuden suorittamisesta (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 3§).

Jos nyt kieltäydyn, milloin joudun täydennyspalvelukseen?

Lain mukaan sinut tulisi kutsua vuoden sisällä (siviilipalveluslaki 59§). Täydennyspalveluskursseja järjestetään kuitenkin vain muutama vuodessa. Reservinkieltäytyjien määrän viimeaikainen lisääntyminen voi viivästyttää kutsua. Täydennyspalvelushakemuskaavakkeessa voit esittää toivomuksen suorittamisajankohdasta.

Maksetaanko täydennyspalvelusajalta palkkaa, päivärahaa tai muita korvauksia?

Ajalta maksetaan päiväraha (5,20 €/vrk) JA samanlaista palkkaa kuin kertausharjoituksen suorittaville (61,44 €/vrk). Jotkut työehtosopimukset sisältävät lisäksi määräyksen, että työnantajan on maksettava työntekijälle kertausharjoituksesta maksettavan palkan ja siviilityön palkan erotus. Jos sinua koskevassa työehtosopimuksessa on tällainen määräys, sen tulee yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla koskea myös täydennyspalvelusta suorittavia.

Mikä on eroa-armeijasta.fi?

Sivusto on Aseistakieltäytyjäliiton ylläpitämä infosivu reservinkieltäytymisestä ja osa liiton reservinkieltäytymisestä tiedottavaa kampanjaa.

Aseistakieltäytyjäliitto on kaikkien aseistakieltäytyjien etujärjestö Suomessa.

Täydennyspalvelushakemus

Miten hakeutua täydennyspalvelukseen

Armeijan käynyt voi kieltäytyä reservistä hakeutumalla täydennyspalvelukseen. Hakeminen tapahtuu täyttämällä täydennyspalvelushakemus – sama kaavake, jolla haetaan myös siviilipalvelukseen – ja toimittamalla se  suoraan armeijan aluetoimistoon. Ensisijaisesti hakemus toivotaan täytettävän Omasivari -palvelussa, jonka käyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Palvelussa täytetty hakemus pitää postittaa armeijan aluetoimistoon sivun ohjeiden mukaisesti.

Täydennyspalvelushakemus on mahdollista toimittaa sähköisesti. Hakemus on ensin tulostettava ja sitten allekirjoitettava. Allekirjoitettu hakemus joko valokuvataan tai skannataan, ja kuvatiedosto lähetetään armeijan aluetoimistolle.
 
Yksityiskohtaiset ohjeet:
 
1. Tulosta täydennyspalvelushakemus (linkki)
2. Täytä ja allekirjoita hakemus.
    – Hakemus on allekirjoitettava jotta se on pätevä.
3. Digitoi hakemus joko kameralla tai skannerilla
    – Jos käytät kameraa, varmista että tilassa on mahdollisimman hyvä valaistus ja että kamerasi tarkentaa kohteeseen.
4. Varmista kuvatiedoston laatu
– Käytitpä kumpaa menetelmää tahansa, varmista että tuloksena oleva kuvatiedosto on selkeä, helppolukuinen ja edustaa kokonaista hakemusta.
5. Lähetä hakemus armeijan aluetoimiston sähköpostiosoitteeseen tai Siviilipalveluskeskuksen kirjaamoon: kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Paperilla hakemuslomakkeita on saatavilla näiden lisäksi Aseistakieltäytyjäliitosta.

Neuvontaa ja lakiapua

Neuvontaa siviilipalveluksesta, totaalikieltäytymisestä, reservinkieltäytymisestä ja palveluksesta vapauttamisesta. Aseistakieltäytyjäliiton neuvonta numerossa 040-8362786, toimisto@akl-web.fi.