Reservinkieltäytyjä kriisin aikana

Nykyisen siviilipalveluslain mukaan täydennyspalveluksen aloittaneet reservinkieltäytyjät on vapautettu armeijapalveluksesta myös kriisin aikana.

Lain mukaan täydennyspalveluksen aloittaneet määrätään kriisin aikana siviilitehtäviin siviiliviranomaisten johdolla. Vapautus aseellisista tehtävistä koskee myös ennen uuden lain voimaanastumista täydennyspalveluksen suorittaneita.

Reservinkieltäytyjä on automaattisesti vapautettu armeijasta sodan aikana vain, jos hän on aloittanut täydennyspalveluksen. Muut (siis myös ne, jotka ovat hakeneet täydennyspalvelukseen rauhan aikana mutteivät ole käyneet sitä) voidaan määrätä kriisin aikana vakaumuksentutkintalautakunnan kuultavaksi ja hylkäävän päätöksen sattuessa palvelemaan armeijassa.