Vapautus täydennyspalveluksesta

Täydennyspalveluksesta voi anoa vapautusta, mutta se koskee vain yksittäistä täydennyspalvelua.

Eli vapautuksen jälkeen saat uuden määräyksen palvelukseen. Täydennyspalveluvelvollinen voi hakea isyysvapaata 12 vuorokautta.

Täydennyspalveluksesta on mahdollista saada vapautus, jos:

  • ­Vapautus on erittäin tarpeellinen perheolojen, taloudellisten olojen, ammatin tai elinkeinon vuoksi
  • ­Opintojen aloittaminen tai eteneminen vaikeutuisi tuntuvasti ilman vapautusta
  • ­Täydennyspalvelus haittaisi vakavasti velvollisen työnantajan toimintaa
  • Muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi

Pelkkä vapauttamishakemuksen lähettäminen  ei ole pätevä syy jäädä pois palveluksesta.

Vapautusta on haettava kirjallisesti Siviilipalveluskeskukselta. Hakemukseen on liitettävä selvitys vapautuksen perusteista. Vapautusanomus on vapaamuotoinen. Sen tulee sisältää syy vapautuksen tarpeellisuudesta liitteineen, yhteystiedot, allekirjoitus ja henkilötunnus.

Ulkomailla pysyvästi asuvia ei kutsuta täydennyspalvelukseen.

Vapautusta täydennyspalveluksesta haetaan kirjallisesti Siviilipalveluskeskukselta.